Europejski Rok Młodzieży

Na każdym kroku należy podkreślać rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości. Taka idea przyświeca również Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Studenci podjęli współpracę z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, tworząc projekt „Kortowo. Europa. My.”. Dołączyli w ten sposób do obchodów Europejskiego Roku Młodzieży #EYY2022.

Celem EYY2022 jest docenienie młodzieży i stworzenie jej możliwości zatrudnienia w wielu różnych branżach. Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel zaprasza wszystkich młodych Europejczyków do udziału w licznych spotkaniach, inicjatywach i działaniach: – Chcemy, żeby młodzi ludzie zabrali głos i pomogli nam podejmować decyzje, które będą miały wpływ na ich przyszłość.

Piotr Wałejko, koordynator projektu realizowanego przez studentów UWM, nie ma wątpliwości, że młodzi ludzie, podejmując działania na rzecz swojego rozwoju, przyczyniają się także do rozwoju Europy. Ich osiągnięcia naukowe czy zawodowe wpływają na zmiany w najbliższym otoczeniu. Projekt „Kortowo. Europa. My.” realizowany wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce ma przypominać społeczności uniwersyteckiej o możliwościach, jakie daje współpraca międzynarodowa.

– Nasza inicjatywa realizuje zarówno cele edukacyjne, jak i kulturalne. Zależy nam na tym, żeby docierać do młodych ludzi bezpośrednio, dlatego realizujemy webinaria, spotkania oraz akcje informacyjne. Stojąca za tym idea „od studentów dla studentów” pozwala na przejrzystą oraz efektywną wymianę kluczowych informacji o inicjatywach europejskich podejmowanych na naszym Uniwersytecie. – mówi Piotr Wałejko. – Do akcji włączyło się również ESN Olsztyn, czyli olsztyński oddział organizacji zajmującej się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że jako studenci będziemy mieli realny wpływ na zwiększenie umiędzynarodowienia UWM, które w ostatnich latach władze naszego Uniwersytetu bardzo wspierają. – dodaje Wałejko.

Działaniem, które można określić mianem „łączenia przyjemnego z pożytecznym” będzie Kino Plenerowe, które zostanie zorganizowane podczas 61. edycji Kortowiady. Osoby biorące w nim udział, zapoznają się z założeniami Europejskiego Roku Młodzieży, a przy okazji oglądania kinowych hitów wybranych przez samych uczestników Kortowiady, zobaczą też filmy krótkometrażowe młodych, europejskich twórców z serii #EU&ME Young Filmmakers Competition. Kortowiadowe kino plenerowe rozpoczynać się będzie o godz. 21:30 w dniach od 2 do 4 czerwca br. w pobliżu Sceny Studenckiej przy Centrum Konferencyjnym.

– Trwałym efektem naszego wspólnego projektu z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce będzie podstrona internetowa https://russ.uwm.edu.pl/kortowo-europa-my/, poprzez którą każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z informacjami na temat programu Erasmus+ oraz EU Careers – zaznacza Bartosz Prusik, ambasador programu EU Careers na rok 2022/2023. – Opiekunowie tych stron będą umieszczać na niej aktualne informacje dotyczące działań realizowanych przez studentów w tym zakresie, a także znajdą się na niej materiały powstałe przy realizacji projektu „Kortowo. Europa. My.”.

Więcej informacji:

Projekt „Kortowo. Europa. My.”

Europejski Rok Młodzieży

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Facebook Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Facebook European Youth

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.