Sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, cuda zajmują nam trochę więcej czasu

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe – zwane Radami Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz poprzez najwyższy organ – Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, reprezentuje niemalże 18 000 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stanowi forum, na którym ścierają się różne poglądy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły.

Jak działa?

Opierając swoją działalność na demokratycznych zasadach życia społecznego kształtuje wśród studentów ideę demokracji i samorządności oraz uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Chce być postrzegany jako samorząd aktywny, z pomysłami i zdolny do realizacji skomplikowanych projektów.

Dla kogo?

Działalność adresuje w szczególności do społeczności akademickiej, nie zapominając jednak o mieszkańcach miasta i regionu.

Czym się zajmuje?

RUSS inicjuje, prowadzi i finalizuje szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym – takich jak juwenalia, otrzęsiny, koncerty, konkursy, konferencje, zbiórki publiczne, etc.

Aktywizuje społeczność akademicką do działań, które przynoszą wymierne efekty w środowisku uniwersyteckim, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Współpracuje!

Reprezentuje głos wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami uczelni, miasta, regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, mając swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

RUSSz głową i dziel się pomysłami 😉

Z przedstawicielami Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego można porozmawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 (Dom Studencki nr 2, ul. Kanafojskiego 1, pok. 01)