Kortowo. Europa. My.

O projekcie

Na każdym kroku należy podkreślać rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości, czy to poprzez naukę czy też poszerzanie horyzontów zawodowych. Taka idea przyświeca również naszemu Uniwersytetowi, w tym jego studentom, dlatego właśnie podjęliśmy współpracę z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, tworząc projekt “Kortowo. Europa. My.” w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, którym to został ogłoszony obecny 2022 rok. 

Nasza inicjatywa realizuje zarówno cele edukacyjne, jak i kulturalne, bazując na bezpośredniej formule docierania do młodych ludzi m.in. poprzez realizację webinariów, spotkań oraz akcji informacyjnych. Stojąca za tym idea „od studentów dla studentów” pozwala na przejrzystą oraz efektywną wymianę kluczowych informacji o inicjatywach europejskich podejmowanych na naszym Uniwersytecie.

Działaniem, które można określić mianem „łączenia przyjemnego z pożytecznym” jest Kino Plenerowe, które zostanie zorganizowane na 61. edycji Kortowiady i podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z założeniami Europejskiego Roku Młodzieży, a także obok kinowych hitów obejrzą filmy krótkometrażowe młodych, europejskich twórców. Więcej o wydarzeniu znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej Kina, na której wspólnie wybraliśmy tytuły, które obejrzymy przez trzy dni funkcjonowania kina.

Trwałym efektem naszego wspólnego projektu będzie podstrona internetowa, na której właśnie się znajdujesz, a także jej odnogi prowadzące do informacji na temat programu Erasmus+ oraz programu ambasadorskiego EU Careers UWM Olsztyn. Opiekunowie tych stron będą mogli umieszczać na niej aktualne informacje dotyczące działań realizowanych przez studentów w tym zakresie.

Inicjatywy powstałe w ramach projektu:

Europejski Rok Młodzieży

Celem EYY2022 jest docenienie młodzieży i stworzenie jej możliwości zatrudnienia w wielu różnych branżach. Młodzi ludzie będą mieć okazję, aby zdobyć wiedzę i umiejętności, a przez to osiągnąć rozwój zawodowy, a także stać się aktywnymi obywatelami i wnieść wkład w pozytywne zmiany w Europie.

Obecnie Komisja opracowuje szeroki program działań w ramach EYY2022, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, 27 państwami członkowskimi UE, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami młodzieżowymi.

„Zapraszam wszystkich młodych Europejczyków do udziału w licznych spotkaniach, inicjatywach i działaniach, które będziemy organizować od stycznia 2022 r.” – powiedziała europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel. „Chcemy, żeby młodzi ludzie zabrali głos i pomogli nam podejmować decyzje, które będą miały wpływ na ich przyszłość”.

Bieżące informacje o projektach Komisji Europejskiej oraz #EYY2022 można śledzić na profilu Facebook Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejskiego Roku Młodzieży.

Koordynatorzy projektu

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie:

Piotr Wałejko

Jakub Stefaniak

Bartosz Prusik

Iwona Pająk

 

ESN Olsztyn:

Tomasz Abłam

Karolina Małafiejew

Julia Kłosowska