Rzecznik Praw Studenta

Przy Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelni oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Rzecznikiem Praw Studenta na naszym Uniwersytecie jest Agata Szymanowicz z Wydziału Nauk Społecznych. Kontakt z rzecznikiem możliwy jest poprzez poniżej zamieszczony formularz kontaktowy.

z aparatem - Fabiszewski-155

    * Wszystkie pola muszą zostać wypełnione