logo

Rzecznik Praw Studenta

Przy Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelni oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Rzecznikiem Praw Studenta na naszym Uniwersytecie jest Jakub Stefaniak z Wydziału Lekarskiego. Kontakt z rzecznikiem możliwy jest poprzez poniżej zamieszczony formularz kontaktowy.

* Wszystkie pola muszą zostać wypełnione