Program Ambasadorowie Karier UE

Po raz pierwszy w historii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został uczelnią partnerską programu Ambasadorów Karier UE! Jest to program w ramach którego studenci, wybrani na ambasadorów karier UE z ramienia uczelni, promują wśród społeczności akademickiej możliwość odbywania praktyk, staży lub podejmowania zatrudnienia w strukturach Unii Europejskiej.

Obejrzyj zapis z panelu dyskusyjnego EU Careers UWM, czyli rozwój kariery w strukturach Unii Europejskiej!

Dowiesz się z niego wiele ciekawych informacji o możliwościach, jakie stwarza odbywanie praktyk, staży lub podejmowania pracy w strukturach Unii Europejskiej.  Naprawdę warto! 🇪🇺🧑‍💼

Kliknij tutaj – https://www.facebook.com/RUSSUWM/videos/461085802445372

EPSO – Europejski Urząd Doboru Kadr

Za programem Ambasadorów Karier UE stoi EPSO, czyli Europejski Urząd Doboru Kadr, który jest instytucją zajmującą się procesem selekcji i rekrutacji personelu zatrudnianego w instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej w drodze tzw. „konkursów”. Ponadto do jego zadań należy organizacja naborów dla pracowników kontraktowych, rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach UE, czy weryfikacja niektórych umiejętności pracowników instytucji europejskich. Pełni on rolę zaufanego pośrednika między instytucjami UE, a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i absolwentami uczelni wyższych. Przyczynia się w ten sposób do budowy obecnej i przyszłej europejskiej służby cywilnej.

Więcej informacji o szczegółach funkcjonowania i wizji, jaka stoi za EPSO, można znaleźć na ich stronie internetowej.

Dlaczego warto spróbować?

Praca w strukturach Unii Europejskiej stwarza niepowtarzalną szansę podwyższenia swoich kompetencji poprzez pracę w instytucjach „z pierwszych stron gazet”, które zasięgiem swojego oddziaływania obejmują cały kontynent europejski. Ponadto zapewnia szansę rozwoju umiejętności oraz realizacji swoich ambicji w zróżnicowanym, międzynarodowym środowisku. Jest to szansa dla studentów wielu kierunków nauczania, gdyż wachlarz możliwych miejsc pracy oraz staży jest niezwykle szeroki i różnorodny. Podczas procesu rekrutacyjnego pod uwagę brane są, tylko i wyłącznie, umiejętności potencjalnych kandydatów bez zbędnych niejasności oraz jakiejkolwiek dyskryminacji.

Studenccy Ambasadorowie Karier UE

Za co w zasadzie odpowiadają Ambasadorowie? Są to studenci, którzy realizują zadanie promowania możliwości rozwoju poprzez pracę w instytucjach Unii Europejskiej. Ich działania skupiają się na organizacji spotkań oraz prezentacji dla studentów, wsparciu informacyjnym oraz poszerzaniu świadomości na temat potencjalnych miejsc pracy i praktyk, jakie stwarzają instytucje Unii każdego roku. Dla Ambasadorów najważniejsi są studenci, więc pozostawanie z nimi w stałym kontakcie za pomocą swojego biura oraz dedykowanych kont w serwisach społecznościowych jest fundamentem ich funkcjonowania.

Więcej o programie i szczegółach pracy Ambasadorów można znaleźć na stronie dotyczącej programu.

Ambasadorowie EU Careers na UWM

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o naszej działalności w naszych mediach społecznościowych na portalu Facebook oraz Instagram. 

Ambasadorowie Karier UE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w danym roku akademickim

2021/2022 – Piotr Wałejko Wydział Prawa i Administracji

2022/2023 – Bartosz Prusik Wydział Prawa i Administracji

2023/2024 – ?.

Jeśli będziesz chciał zostać kolejnym ambasadorem EU Careers z ramienia UWM, to koniecznie śledź nasze media społecznościowe! 😉