Kortowski Mikołaj

Kortowski Mikołaj, jest koleżeńską zbiórką przedświąteczną mającą na celu pomoc finansową studentom w trudnej sytuacji. Pieniądze zbierane są do puszek, na każdym z wydziałów oraz na terenie kampusu uniwersyteckiego. Następnie liczone i wręczone osobiście w formie czeku studentowi, dla którego była prowadzona akcja charytatywna. W zbiórkę włączają się także kluby kortowskie, ich właściciele przeznaczają gotówkę ze wstępów na rzecz osoby potrzebującej.