Kortowski Mikołaj

Kortowski Mikołaj jest koleżeńską zbiórką przedświąteczną, która ma na celu pomoc finansową studentom lub innym członkom społeczności akademickiej będących w trudnej sytuacji np. zdrowotnej. Pieniądze zbierane są do puszek, na każdym z wydziałów i na terenie kampusu uniwersyteckiego. Równolegle prowadzone są licytacje przedmiotów i zbiórka pieniędzy online. Następnie środki są liczone i wręczane osobiście w formie symbolicznego czeku. Zebrane pieniądze przeznaczone są w zależności od potrzeb na rehabilitację, sprzęt medyczny, leki czy inne potrzeby osoby, na którą prowadzona jest zbiórka.

Jeśli wiesz o osobie bezpośrednio związanej z UWM, której trzeba jak najszybciej pomóc, lub masz inny niestandardowy pomysł na cel Kortowskiego Mikołaja, to wypełnij formularz propozycji! 🙂