Coolturalny Student

Coolturalny student to coroczne wydarzenie, w ramach którego do murów naszego Uniwersytetu zapraszane są gwiazdy kabaretowe, muzyczne i inne szeroko związane z kulturą. Odbywa się w Centrum Konferencyjnym, a bilety można nabyć w biurze Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Studenci i osoby z zewnątrz mogą brać udział w widowisku i oceniają je bardzo pozytywnie, a bilety bardzo szybko się sprzedają.