Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych są to przedmioty poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem. Przedmioty te prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w semestrze zimowym i letnim. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego 
Czytaj więcej
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim mamy dostęp do wielu platform internetowych, które pomagają nam w codziennym życiu oraz nauczaniu zdalnym. Wszystkie one są darmowe! Poniżej znajdziecie krótkie instrukcje do kilku z nich! Office 365 Platforma Office 365 – każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office365. W 
Czytaj więcej
W artykule znajdują się informacje dotyczące zasadach rezerwacji miejsc w DS'ach w trybie hybrydowego prowadzenia zajęć na UWM w Olsztynie.
Czytaj więcej
Drogie studentki i studenci! Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami i stawia przed Uczelnią wiele wyzwań. W miniony piątek opublikowane zostały informacje dotyczące decyzji władz dziekańskich w sprawie trybu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 2 października, niestety inna niż 
Czytaj więcej