Przedmioty do wyboru

Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych są to przedmioty poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem. Przedmioty te prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w semestrze zimowym i letnim. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

Lektoraty – zajęcia z języków obcych, prowadzone przez Studium Języków Obcych. Na naszej Uczelni prowadzona jest nauka z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Rejestrację na przedmioty ogólnouczelniane, z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, lektoraty i WF dokonuje się za pomocą żetonów, ale spokojnie – takich wirtualnych, nie ma tutaj żadnego automatu z przedmiotami i kanapkami. Studentowi żetony przydziela pracownik dziekanatu jego wydziału. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. Rejestracji dokonuje się poprzez Serwis Uniwersyteckie Lektoraty (w skrócie UL, znany także jako Rejestracja żetonowa), który znajdziecie TUTAJ.

Typy żetonów, uprawniających do zapisu na określony przedmiot w danym semestrze na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie:

LEK (zajęcia z przedmiotu: język obcy);

WF (zajęcia z przedmiotu: wychowanie fizyczne);

MOD (zajęcia z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego);

MODHS (zajęcia z przedmiotów w ramach modułu humanistyczno-społecznego);

37-00-EGZ (egzamin z języka obcego dla studentów rozpoczynających lektorat).

PrzedmiotStudia stacjonarneStudia niestacjonarne Filia w Ełku ***
Lektorat (język obcy)od 14.10.2020r. od godz. 10:00
do 16.10.2020r. do godz. 23:59
od 15.10.2020r. od godz. 10:00
do 16.10.2020r. do godz. 23:59
12.10.2020r - 14.10.2020r.
w godzinach 8:00 - 14:00.
Ogólnouczelnianyod 14.10.2020r. od godz. 14:00
do 15.10.2020r. do godz. 23:59
-12.10.2020r - 14.10.2020r.
w godzinach 8:00 - 14:00.
WFod 14.10.2020r. od godz. 8:00
do 15.10.2020r. do godz. 23:59.

Giełda przedmiotu – 16.10.2020r.
od godz. 10:00 do godz. 23:59.
-12.10.2020r - 14.10.2020r.
w godzinach 8:00 - 14:00.
Z zakresu nauk humanistycznych
lub nauk społecznych
od 14.10.2020r. od godz. 12:00
do 15.10.2020r. do godz. 23:59
od 14.10.2020r. od godz. 12:00
do 15.10.2020r. do godz. 23:59
12.10.2020r - 14.10.2020r.
w godzinach 8:00 - 14:00.

***Studenci realizujący naukę w Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku, dokonują zapisu na zajęcia do wyboru w sekretariacie Filii.

Nie można dodawać komentarzy