Pomoc materialna w roku akademickim 2020/2021

Drogie studentki i drodzy studenci! 

W systemie USOSweb już niedługo aktywne będą internetowe wnioski stypendialne. Termin składania wniosków wyznaczony jest na 10 października.

W drodze szczególnego wyjątku, student ubiegający się o przyznanie świadczeń w miesiącu październiku w roku akademickim 2020/2021, może złożyć we właściwym dziekanacie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej do dnia 30 października 2020 roku!

Wnioski znajdziecie w zakładce “Dla wszystkich”. Studenci pierwszego roku do system USOSweb mogą się zalogować przy pomocy loginu i hasła, które są identyczne jak te użyte w systemie IRK. 

O pomoc materialną ubiegać się mogą studenci:

 • studiujący nie dłużej niż 6 lat
 • nieposiadający tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 • nieposiadający tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego i  studiujący ponownie na studiach I stopnia

Dokładne informacje o tym kto może ubiegać się o dany rodzaj pomocy materialnej znajdziecie pod linkami:


W tym roku zmianie uległ Regulamin Pomocy Materialnej. 

Zmiany są następujące: 

 • o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości może ubiegać się również student będący półsierotą
 • lista rankingowa jest tworzona na podstawie punktów zdobytych przez studentów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Dodano informację mówiące o tym, że:

 • eliminacje do zawodów sportowych wykazanych w regulaminie nie są punktowane
 • pod uwagę są brane jedynie zawody sportowe wymienione w regulaminie
 • osiągnięcia taneczne są klasyfikowane jako osiągnięcia sportowe, tylko kiedy zostały uzyskane w wydarzeniu organizowanym przez polski związek sportowy
 • udział w projekcie badawczym jest uznawany za osiągnięcie punktowane w przypadku, gdy udział studenta miał charakter naukowy i nie był marginalny.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: POMOC MATERIALNA oraz POMOC MATERIALNA UWM

13 Komentarzy:

 • Aleksandra

  Czy konieczne będzie złożenie dokumentów o stypendium osobiście w dziekanacie czy będzie możliwość wysłania ich pocztą z powodu zajęć zdalnych ?

  • Jakub Stefaniak

   Cześć!
   Dokumenty można wysyłać pocztą. Polecamy jednak skontaktować się z macierzystym dziekanatem drogą mailową lub telefoniczną, ponieważ dokumentów, które należy złożyć do stypendium jest dużo, w celu uniknięcia pomyłki. Każdy wydział ma tez swoje ustalenia i przyzwyczajenia, więc to może się ronić między jednostkami.

 • Co w przypadku, gdy podczas przyznanego stypendium rektora przekroczy się 6-letni czas studiowania? Stypendium jest przerywane?

  • Jakub Stefaniak

   Cześć.
   Zgodnie z Ustawą o Nauce i Szkolnictwie Wyższym pomoc materialną można pobierać jedynie przez pierwsze 6 lat studiowania. Chodzi o czas studiowania, a nie o czas pobierania stypendium. O stypendium rektora należy wnioskować na początku każdego roku akademickiego.
   Niestety, jeżeli studiujesz więcej niż 6 lat to nie przysługuje Ci już stypendium rektora.

 • Witam,
  kiedy można się spodziewać wyników stypendium rektora?
  Pozdrawiam

  • Jakub Stefaniak

   Cześć!
   Wyników, czyli decyzji o przyznaniu stypendium można się spodziewać, tak jak co roku na koniec listopada. Komisje stypendialne już działają i rozpatrują wnioski. Prosimy o cierpliwość.

   • Witam. Czy może wiadomo kiedy będą jakieś decyzję w sprawie stypendium socjalnego? Z góry dziękuję za odpowiedź!

    • Jakub Stefaniak

     Witamy.
     Niestety nie posiadamy takich informacji.

 • Jak wygląda rozpiska dat stypendialnych? Mam na myśli, od kiedy do kiedy trzeba złożyć papiery żeby dostać stypendium za dany miesiąc? Jeżeli wniosek został zarejestrowany 23 listopada to stypendium przysługuje mi za listopad czy za grudzień?

  • Jakub Stefaniak

   Witaj.
   Wniosek złożony do 10 dnia danego miesiąca liczy się za dany miesiąc. Po tym terminie liczy się na kolejny miesiąc.

 • Grzegorz

  Dzień dobry, gdzie mogę uzyskać informacje na temat decyzji o odwołaniu się w sprawie stypendium socjalnego? Z dniem dzisiejszym mija termin, a dziekanat nie otrzymał żadnych decyzji.

  • Jakub Stefaniak

   Dzień dobry.
   Decyzje powinny być do dzisiaj rozpatrzone i rozesłane. Proszimy sprawdzić informacje w systemie USOSweb.

  • Jakub Stefaniak

   Chcielibyśmy sprostować po uzyskaniu odpowiednich informacji od Komisji odwoławczej – decyzje zostały wysłane pocztą tradycyjną, powinny dotrzeć na początku przyszłego tygodnia.

Nie można dodawać komentarzy