Konkurs UOKIK na najlepszą prace magisterską!

To już 12. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycja w obszarze ochrony konsumentów!

TEMATYKA PRAC

  • ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • ochrona konsumentów — prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem zagadnień tj. nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług
KOGO ZAPRASZAMY?
Absolwentów prawa oraz innych kierunków studiów, np. ekonomii, administracji czy zarządzania, którzy obronili pracę na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w terminie od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r.
KORZYŚCI
  • pula nagród to 20 tys. zł ― autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł
  • dodatkowo w zakresie ochrony konkurencji można otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł
  • płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur
  • publikacja pracy — w formie drukowanej lub elektronicznej
CO NALEŻY ZROBIĆ
  • wypełnić formularz
  • uzyskać wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające termin obrony i temat pracy
  • przygotować egzemplarz pracy oraz jednostronne streszczenie (wersję drukowaną oraz elektroniczną)
  • przesłać całość dokumentacji do 30 października 2020 r. ― decyduje data wpływu ― na adres Urzędu (pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na najlepszą pracę magisterską ― DK ― konsumenci”)
Szczegóły znajdują się na stronie https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.
Nie można dodawać komentarzy