To już 12. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycja w obszarze ochrony konsumentów! TEMATYKA PRAC ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna ochrona konsumentów — prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem zagadnień tj. nadzór 
Czytaj więcej