Studencki Grant Rektora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna IV edycję konkursu Studencki Grant Rektora. To specjalny program wspierający najciekawsze i najambitniejsze projekty studenckich kół naukowych.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie studenckie koła naukowe działające w Uniwersytecie.

Kwalifikacja projektów odbywać się będzie w następujących dziedzinach:

  1. nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne
  2. nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze
  3. nauki inżynieryjno-techniczne
  4. nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  5. sztuka

Finansowaniu mogą podlegać projekty konstrukcyjne, badawcze, artystyczne oraz edukacyjne.

Wnioski ocenią eksperci. W ten sposób młodzi badacze zetkną się z wymaganiami, jakie komisje kwalifikujące stawiają przed aplikującymi o „dorosłe” granty z dużych programów badawczych. Eksperci ocenią m.in. innowacyjność, zakres współpracy z organizacjami i firmami oraz interdyscyplinarność projektu. Na ocenę wpłynie również wartość pozyskanych przez koła naukowe środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz, wartość projektu dla Uniwersytetu, a także jego wartość promocyjna.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie UWM >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.