Komunikat Rektora dotyczący zgromadzeń

Szanowni studenci

W związku z pismem z dnia 20 maja 2020 r., Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, która prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie informacji, która pojawiła się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, nawołującą do wzięcia udziału w nielegalnym zgromadzeniu na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego pragnę Państwa poinformować, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

Ponadto pragnę wskazać, że z tytułu organizowania tego typu zgromadzeń bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenia takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu grozi odpowiedzialność karna w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny ( art. 52 ust. 2 pkt 2 Kodeksu wykroczeń).
Naruszenie powyżej wskazanych przepisów może stanowić również podstawę do pociągnięcia odpowiedzialnych za to studentów do odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Mając na uwadze powyższe, proszę o stosowanie się do obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie.
Rektor
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *