Decyzja Rektora nr 60/2020

 
Zgodnie z Decyzją Rektora nr 60/2020 następują zmiany w prowadzeniu kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego!

powrót kształcenia stacjonarnego od 8 czerwca 2020 roku do 2 sierpnia 2020 roku, dotyczy kierunków, na których zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim oraz kierunek weterynaria – dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 31 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku- rozkład zajęć dydaktycznych określa dziekan/dyrektor
 
Istnieje możliwość zakwaterowania w akademikach na czas brania udziału w zajęciach!
 
Wydziały, na których zajęcia prowadzone będą w pełni zdalnie, nie wracają:
  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Teologiczny
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Matematyki i Informatyki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *