Szanowni Państwo, Głównym celem badania jest zobrazowanie sytuacji kół naukowych/organizacji studenckich funkcjonujących w naszej Uczelni. Informacje pochodzące z niniejszych badań posłużą do optymalizacji ich działalności oraz ustaleniu przyszłej aktywności w oparciu o realne cele i zadania. Narzędziem służącym do badania opinii na temat jakości działalności 
Czytaj więcej