Wybory uzupełniające – 17 czerwca

W związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na ww. stanowisko oraz stanowiska wszystkich członków Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tryb przeprowadzenia wyborów został przyjęty uchwałą Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 

 


Aktualizacja 13 czerwca 2019 roku:


 

Dnia 12 czerwca 2019 roku wpłynęła Kandydatura Barbary Kloc. Kandydatura spełnia wymogi formalne zawarte w Uchwale Nr 4/18-19, w związku z czym została pozytywnie przyjęta.

Poprzedni

Następny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.