Uchwała ws. szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących przeprowadzenia wyborów poszczególnych organów

Uchwała Nr 35/2020 w sprawie szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących przeprowadzenia wyborów poszczególnych organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Link do zebrania wyborczego: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a796f6793d1d34e73b917542cc22d5442%40thread.tacv2/conversations?groupId=90acb0e8-52e7-4f73-ab18-7d4442f679eb&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.