Jest to koleżeńska zbiórka przedświąteczna, mającą na celu pomoc finansową studentom w trudnej sytuacji. Zazwyczaj pieniądze zbierane są do puszek, na każdym z wydziałów oraz na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pandemia nie stłumiła naszego zapału do niesienia pomocy. Dostosowaliśmy się do aktualnej sytuacji 
Czytaj więcej