Projekt wsparcia wybitnych studentów – MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło projekt wsparcia rozwoju naukowego dla wybitnych studentów. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 130 najbardziej uzdolnionych osób, które zostaną uczestnikami programu “Najlepsi z najlepszych 4.0”. Środki mają na celu wsparcie rozwoju naukowego, kreatywność i innowacyjność. Efektami, które zakłada program, jest zdobywanie nagród i wyróżnień przez studentów na międzynarodowych zawodach, konferencjach i konkursach.

Budżet programu wynosi 10 mln zł, a koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł w przypadku udziału jednego studenta oraz 320 tys. zł w przypadku zespołu studentów. Czas trwania projektów nie mogą być dłuższe niż 11 miesięcy i muszą zostać zrealizowane do 31 stycznia 2022 roku.

Pozyskane środki można przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów podróży;
  • opłaty za uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych;
  • zakup materiałów i usług związanych z projektem.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r. Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Więcej o projekcie przeczytacie TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *