Zal_4 Protokół z głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.