• Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
 • Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
 • Naukowe Koło Pszczelarzy
 • Naukowe Koło Drobiarzy
 • Naukowe Koło Hodowców Bydła
 • Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
 • Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
 • Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
 • Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
 • Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
 • Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
 • Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
 • Koło Naukowe „Neuron”
 • Naukowe Koło Biotechnologów
 • Naukowe Koło Cormorant Group
 • Koło Naukowe Zoologów
 • Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”
 • Naukowe Koło Mikrobiologów
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
 • Koło Naukowe Genetyków „Genius”
 • Koło Biologii Komórki
 • Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
 • Koło Naukowe Bioinformatyków
 • Studenckie Koło Naukowe Mykologów
 • Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
 • Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 • Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 • Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN”
 • Koło Naukowe Analiz Przestrzennych “GeoGis”
 • Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów „KRESKA”
 • Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
 • Koło Naukowe Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Koło Naukowe Limnologów
 • Naukowe Koło „OIKOS”
 • Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
 • Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
 • Naukowe Koło Ekologów
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska „KIŚ”
 • Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO” (217)
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji “Voyager”
 • Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”
 • Naukowe Koło Etnografii Historycznej
 • Naukowe Koło Ukrainistów
 • Studenckie Koło Historyczne „Historikon”
 • Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
 • Naukowe Koło Historyków Wojskowości
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
 • Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski
 • Studenckie Koło Slawistyczne
 • Studenckie Koło Literaturoznawców
 • Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
 • Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Pro Media”
 • Studenckie Koło Afrykanistyczne
 • Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes”
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors”
 • Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors”
 • Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
 • Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
 • Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”
 • Studenckie Koło Przekładu
 • Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza”
 • Radiowe Koło Naukowe Eter
 • Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
 • Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
 • SK “Kolektyw”
 • Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
 • Studenckie Koło Naukowe “Hoży Translatorzy”
 • Naukowe Koło Teatralne “Rapsod”
 • Studenckie Koło Naukowe “Nowe Media”
 • Naukowe Koło Ogrodników
 • Naukowe Koło Łąkarzy
 • Naukowe Koło Entomologów
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
 • Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
 • Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych
 • Naukowe Koło Florystów
 • Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
 • Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska
 • Koło Naukowe “Menedżerów Produkcji Roślinnej”
 • Koło Naukowe “Ochrony Przyrody”
 • Koło Naukowe Leśników
 • Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
 • Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej
 • Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego
 • Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
 • Studenckie Koło Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu “korozja”
 • Studenckie Koło Anatomiczne
 • Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
 • Koło Naukowe Onkologii
 • Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
 • Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne “Naikai-gakusei-kai”
 • Koło Naukowe Neurochirurgii
 • Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
 • Studenckie Koło Kardiologiczne
 • Studenckie Koło Patomorfologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
 • Studenckie Koło Nefrologiczne
 • Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
 • Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
 • Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
 • Koło Naukowe Patofizjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Farmakologii
 • Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
 • Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi„Kalos Kagathos”
 • Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
 • Studenckie Koło Naukowe “Reguła 72”
 • Studenckie Koło Naukowe “Mat-ołki”
 • Studenckie Koło Naukowe Grafików “Vertex”
 • Koło Naukowe Robotyki
 • Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
 • Naukowe Koło Histologów
 • Naukowe Koło Położników
 • Naukowe Koło Anatomów
 • Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
 • Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
 • Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa”
 • Naukowe Koło Chirurgiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
 • Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
 • Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
 • Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
 • Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
 • Naukowe Koło Parazytologów
 • Studenckie Koło Naukowe Epiedmiologów Weterynaryjnych
 • Koło Naukowe “Higiena zwierząt i pasz”
 • Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
 • Koło Naukowe higienistów Żywności
 • Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
 • Studenckie Koło Ichtiopatologów
 • Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
 • Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”
 • Naukowe Koło Marketingu
 • Koło Naukowe Makroekonomii
 • Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
 • Koło Naukowe Rachunkowości
 • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 • Koło Naukowe Inwestorów
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń “Benefit”
 • Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
 • Koło Naukowe “Studenckie Forum Business Centre Club”
 • Koło Naukowe „Audytor”
 • Koło Naukowe „Finanse i zarządzanie w sporcie”
 • Koło Naukowe Coachingu
 • Koło naukowe rynku nieruchomości – Real Estate
 • Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 • Koło Naukowe Pediatrii
 • Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
 • Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
 • Studenckie Koło Naukowe Parazytologii “Vermis”
 • Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
 • Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej
 • Koło Naukowe Politologów
 • Naukowe Koło Socjologów QUAERO
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
 • Naukowe Koło Pedeutologów
 • Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
 • Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
 • Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
 • Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
 • Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
 • Koło Naukowe Wolontariatu
 • Koło Naukowe Geragogów
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 • Koło Naukowe Socjologów 40+
 • Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
 • Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
 • Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych
 • Koło Naukowe Religioznawców
 • Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
 • Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
 • Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
 • Koło Naukowe Mechatroniki
 • Koło Naukowe Robotów Mobilnych
 • Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości
 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
 • Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
 • Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”
 • Studenckie Koło Naukowe Podstawnych Problemów Bezpieczeństwa
 • Studenckie Koła Naukowego Technik Laserowych
 • Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
 • Koło Naukowe „Ekologia Produktów”
 • Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
 • Naukowe Koło Technologów Mięsa
 • Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
 • Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
 • Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
 • Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
 • Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
 • Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
 • Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
 • Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
 • Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
 • Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
 • Koło Nauk Penalnych
 • Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
 • KOŁO NAUKOWE EUROPEJSKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ
 • Koło Nauk Cywilistycznych
 • Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Podatkowego
 • Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Koło Filozofii Państwa i Prawa „Politea”
 • Koło Prawa i Ekonomii
 • Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 • Koło naukowe Prawa Medycznego “Salus aegroti suprema lex esto”
 • Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
 • Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku “Romantias”
 • Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
 • Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 • Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
 • Studenckie Koło Naukowe Etyki Prawniczej
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”(291)
 • Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO”
 • Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
 • Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
 • Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
 • Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
 • Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law
 • Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
 • Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
 • Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
 • Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
 • Artystyczne Koło Naukowe
 • Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
 • Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
 • Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”
 • Koło Naukowe “Malarzy Nieoczywistych”
 • Naukowe Koło Fotograficzne “ISO”
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi” (263)
 • Koło Atrystyczno Naukowe Musica in via
 • Koło Naukowe Historii Sztuki “Art”
 • Koło Naukowe Antropologii Kultury
 • Koło Naukowe Biblistów
 • Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
 • Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Prorodzinnych
 • Koło Naukowe Teologów – Ekumenistów
 • Koło Naukowe „Pomesania”
 • Koło Naukowe Muzykologiczno-Liturgiczne „Psallite Sapienter”