Zarząd

Fundacji Samorządu Studentów
 • Prezes – Tomasz Wierzejski
 • Wiceprezes – Paweł Reczkowski
 • Sekretarz – Tymoteusz Tyrajski
 • Członek Zarządu – Paweł Wysocki
 • Członek Zarządu – Fabian Miszewski

Rada

Fundacji Samorządu Studentów
 • Przewodniczący – Sławomir Przybyliński
 • Wiceprzewodniczący – Renata Rozbicka
 • Sekretarz – Zuzanna Przewodowska
 • Członek Rady – Jerzy Jaroszewski
 • Członek Rady – Mariola Grzybowska-Brzezińska
 • Członek Rady – Kamila Kowalczyk
 • Członek Rady – Aleksandra Siwiecka

Dane

Fundacji Samorządu Studentów

KRS 0000323881
NIP 7393732688
REGON 510934506

Adres siedziby:

Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kanafojskiego 1/06
10-722 Olsztyn

Adres e-mail: biuro@fssuwm.pl

Interesanci przyjmowani są po e-mailowym ustaleniu spotkania.