logo

Zarząd Fundacji

Funkcja
Osoba
Prezes Zarządu
Tomasz Wierzejski
Wiceprezes
Paweł Reczkowski
Sekretarz
Tymoteusz Tyrajski
Członek Zarządu
Mirosław Gornowicz
Członek Zarządu
Krzysztof Podolak

Rada Fundacji

Funkcja
Osoba
Przewodniczący Rady
Jerzy Przyborowski
Sekretarz Rady
Barbara Kloc
Członek Rady
Kacper Reczkowski
Członek Rady
Zuzanna Przewodowska
Członek Rady
Jerzy Jaroszewski
Członek Rady
Sławomir Przybyliński
Członek Rady
Andrzej Szmyt

Dane Fundacji

KRS 0000323881
NIP 7393732688
REGON 510934506

Adres siedziby:

ul. Kanafojskiego 1/01
10-728 Olsztyn

Adres e-mail: fss.uwm@gmail.com

Interesanci przyjmowani są po e-mailowym ustaleniu spotkania.