Zarządzenie w sprawie powołania p.o. Przewodniczącego: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Geoinżynierii Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Lekarski Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Technicznych Szkoła 
Czytaj więcej
Uchwała Nr 36/2020 w sprawie akceptacji kandydatury dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-2024.
Czytaj więcej
Uchwała Nr 35/2020 w sprawie szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących przeprowadzenia wyborów poszczególnych organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   Link do zebrania wyborczego: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a796f6793d1d34e73b917542cc22d5442%40thread.tacv2/conversations?groupId=90acb0e8-52e7-4f73-ab18-7d4442f679eb&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
Czytaj więcej
Uchwała Nr 34/2020 w sprawie powołania p.o. Przewodniczącego RUSS oraz p.o. Przewodniczących RWSS.
Czytaj więcej
Zgodnie z Uchwałą Nr 33/2020 Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Decyzją 59/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wchodzi w życie nowy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Czytaj więcej
  Zgodnie z Decyzją Rektora nr 60/2020 następują zmiany w prowadzeniu kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego! – powrót kształcenia stacjonarnego od 8 czerwca 2020 roku do 2 sierpnia 2020 roku, dotyczy kierunków, na których zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
Czytaj więcej
Szanowni studenci W związku z pismem z dnia 20 maja 2020 r., Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, która prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie informacji, która pojawiła się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, nawołującą do wzięcia udziału w nielegalnym zgromadzeniu na terenie Miasteczka 
Czytaj więcej
Decyzja Rektora ws. godzin rektorskich 20 maja 2020 roku oraz dni rektorskich 21 i 22 maja 2020 roku.  
Czytaj więcej
Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy UWM w Olsztynie oraz wszyscy Sympatycy Kortowiady – najlepszych juwenaliów w Polsce! Otrzymujemy od Was wiele pytań dotyczących losów tegorocznej edycji Kortowiady. W odpowiedzi na nie chcielibyśmy w pierwszej kolejności zapewnić, że do ostatniej chwili wierzyliśmy w to, że epidemia 
Czytaj więcej
Uchwały Nr 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020 w sprawie opinii programów studiów.
Czytaj więcej