Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Studenckie koła naukowe

Koordynacja działalności kół naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powierzona została Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół Naukowych. Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu od roku akademickiego 2012/2013 jest dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM.

Kontakt do Pełnomocnika:

Godziny dyżurów:
wtorek: 9.00-10.30,
środa: 13.00-14.30,
Wydział Biologii i Biotechnologii,
ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 354
Tel. 89 523-42-28
E-mail: jdr@uwm.edu.pl

Funkcję Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na Wydziałach pełnią:

 1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt - dr inż. Katarzyna Ząbek
 2. Wydział Biologii i Biotechnologii - dr hab. Anita Franczak, prof. UWM
 3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - dr hab. inż. Jacek Rapiński
 4. Wydział Humanistyczny - dr Mariola Wołk
 5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr Arkadiusz Bieniek
 6. Wydział Matematyki i Informatyki - dr Halina Tańska
 7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -  dr Zenon Pidsudko
 8. Wydział Nauk Ekonomicznych - dr inż. Zbigniew Nasalski
 9. Wydział Nauk Medycznych - prof. n. med. Tomasz Stompór, prof. UWM
 10. Wydział Nauk Społecznych - dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
 11. Wydział Nauk Technicznych - dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak
 12. Wydział Nauki o Żywności - dr inż. Lucyna Kłębukowska
 13. Wydział Nauk o Środowisku - dr hab. inż. Urszula Filipkowska
 14. Wydział Prawa i Administracji - dr Olga Łachacz
 15. Wydział Sztuki - dr Alicja Tupieka-Buszmak
 16. Wydział Teologii - ks. dr Zdzisław Kieliszek
Wykaz Kół Naukowych na UWM w Olsztynie

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego
Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej dr hab. Wanda Milewska
Naukowe Kolo Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS” prof. dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
Naukowe Koło Pszczelarskie „Dzikie Pszczoły’ prof. dr hab. Jerzy Wilde
Naukowe Koło Drobiarzy  dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof.UWM
Naukowe Koło Hodowców Bydła dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM
Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera” dr inż. Katarzyna Ząbek 
Naukowe Koło Hodowców Koni i Jeździectwa „Togo” dr inż. Magdalena Łuczyńska
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych dr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka
Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”  prof. dr hab. Andrzej Gugołek
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych  dr inż. Janusz Strychalski
Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. UWM
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt dr hab. Dorota Witkowska
 

 

2. Wydział Biologii i Biotechnologii:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” dr Nina Smolińska
Naukowe Koło Ornitologów  dr wet. Jacek Nowakowski
Naukowe Koło Biotechnologów  dr Agata Żmijewska
Naukowe Koło  Cormorant Group  dr inż. Robert Krupa
Koło Naukowe Zoologów  dr hab. Aleksander Bielecki, prof. UWM
Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”  dr inż. Karol Komosiński
Naukowe Koło Mikrobiologów  dr Dorota Górniak
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej  prof. dr hab. Elżbieta Kostyra
Koło Naukowe Genetyków „Genius”  dr Sylwia Ciągło-Androsiuk
Koło Biologii Komórki  dr Katarzyna Głowacka

 

3. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Satelitarnych Obserwacji Ziemii  dr hab. inż. Marek Mróz, prof.. UWM
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami  dr inż. Ada Wolny
Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”   dr hab. inż. Adam Senetra
Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR” dr inż. Krzysztof Mroczkowski
Koło Naukowe Geodetów „SCITUS” dr inż. Renata Pelc-Mieczkowska
Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN”  dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk
Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis" dr inż. Anna Kowalczyk
Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów „KRESKA”  dr inż. Joanna Pawłowicz
Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT mgr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak

 

4. Wydział Humanistyczny:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”  dr Magdalena Zaorska
Naukowe Koło Etnografii Historycznej dr Janusz Hochleitner
Dyskusyjne Koło Filmowe dr Iwona Ndiaye
Naukowe Koło Ukrainistów mgr Igor Brewka
Studenckie Koło Historyczne „Historikon”  dr Jan Gancewski
Studenckie Naukowe Koło Językoznawców dr Iza Matusiak-Kempa
Naukowe Koło Historyków Wojskowości  dr Wiesław Łach
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności  dr Miron Wolny
Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów  dr Tomasz Żurawlew
Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej  Polski  dr Anna Kołodziejczyk
Koło Inicjatyw Filozoficznych  dr Jacek Sobota
Studenckie Koło Slawistyczne  dr Helena Pociechina
Studenckie Naukowe Koło Baltica Antiqua  dr Mirosław Hoffman
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „DZiKS” dr Anita Frankowiak
Studenckie Koło Literaturoznawców  dr Jacek Krawczyk
Studenckie Koło Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego „ALBION”  dr Mateusz Bogdanowicz
Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne „Myszki” dr Andrzej Korytko
Koło Naukowe Doktorantów-Historyków  dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Pro Media” dr Anita Frankowiak
Koło Naukowe Doktorantów Filozofii dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM
InterGender. Interdyscyplinarne Koło Naukowe dr Dorota Sepczyńska
Studenckie Koło Afrykanistyczne dr Bara Ndiaye
Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes” dr Krzysztof Sidorkiewicz
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors” dr Anna Kwiatkowska
Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors” dr Halszka Leleń
Studenckie Koło Naukowe Badań Popkultury dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska
Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej dr Halina Łach
Koło Naukowe Studentów Archiwistyki dr Anna Żeglińska
Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”  dr Paweł Pietrzyk
Koło Naukowe LENS dr Urszula Doliwa
Studenckie Koło Przekładu dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM
Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza” dr hab. Marek Radoch
Radiowe Koło Naukowe Eter dr Magdalena Szydłowska

 

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło Ogrodników  dr hab. Jan Kopytowski, prof.. UWM
Naukowe Koło Łąkarzy  dr inż. Jacek Alberski
Naukowe Koło Entomologów  dr hab. Bożena Kordan, prof. UWM
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”  dr inż. Agnieszka Jaszczak
Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej  dr inż. Marcin Sidoruk
Naukowe Koło Miłośników Roślin Ozdobnych  dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska
Naukowe Koło Florystów  dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska
Koło Naukowe Gleboznawczo – Geologiczne  dr inż. Arkadiusz Bieniek
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów  dr Agata Borowik
Studenckie Koło Naukowe Chemii Środowiska  dr inż. Alojzy Wojtas
Koło Naukowe "Menedżerów Produkcji Roślinnej" dr inż. Stanisław Bielski
Koło Naukowe "Ochrony Przyrody" dr hab.. Arkadiusz Stępień
Koło Naukowe Lesników dr inż. Sergii Boiko
Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa dr inż. Tomasz Winnicki

 

6. Wydział Matematyki i Informatyki:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki dr Krzysztof Sopyła
Studenckie Koło Naukowe "Reguła 72" dr Irena Morocka-Tralle
Studenckie Koło Naukowe "Mat-ołki" dr hab. Andriy Panasyuk, prof. UWM
Koło Naukowe Robotyki "NKR" dr Piotr Artiemjew

 

7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło Histologów  dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM
Naukowe Koło Położników dr hab. Andrzej Raś, prof. UWM
Naukowe Koło Anatomów  prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych  prof. dr hab. Jarosław Całka
Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych  dr wet. Sylwia Lew
Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa” dr wet. Izabella Babińska
Naukowe Koło Chirurgiczne prof. dr hab. Zbigniew Adamiak 
Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych Dr wet. Michał Gesek
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych Dr wet. Elżbieta Terech-Majewska
Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych dr wet. Elżbieta Terech-Majewska
Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków dr Katarzyna Żarczyńska
Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej dr hab. Marcin Lew
Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności dr Małgorzta Gomółka-Pawlicka
NaukoweKoło Parazytologów dr hab. Rajmund Sokół
Studenckie Koło Naukowe Epiedmiologów Weterynaryjnych  dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM
Koło Naukowe "Higiena zwierząt i pasz" dr hab. Magdalena Gajęcka
Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów  dr Zbigniew Procajło
Koło Naukowe higienistów Żywności dr Beata Wysok

 

8. Wydział Nauk Ekonomicznych:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło Marketingu   dr Jacek Michalak
Koło Naukowe Makroekonomii dr Rafał Warżała
Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”  dr Wiesława Lizińska
Koło Naukowe Rachunkowości  dr Renata Burchart
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative  dr Sylwia Stachowska
Koło Naukowe Inwestorów  mgr Karol Wojtowicz
Koło Naukowe Ubezpieczeń "Benefit" dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej dr Bogdan Włodarczyk
Koło Naukowe "Studenckie Forum Business Centre Club" dr iż Marek Grabowski
Koło Naukowe „Audytor” dr Anna Bartoszewicz

 

9. Wydział Nauk Medycznych:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego
Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu  mgr Zofia Jurczyk
Studenckie Koło Anatomiczne  dr n. med. Anna Żurada
Koło Naukowe Pediatrii dr hab. n.med. Piotr Jurkowski, prof. UWM 
Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
Koło Naukowe Onkologii  dr hab. n.med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM 
Koło Naukowe Chirurgii Transplantacyjnej  prof. dr hab. n. med. Wojciech Rowiński
Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej lek. med.  Rakesh Jalali
Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai" dr n med. Leszek Gromadziński
Koło Naukowe Neurochirurgii dr n. med. Monika Barczewska
Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych prof. dr hab. Mariusz Majewski
Studenckie Koło Kardiologiczne dr n. med.. Jerzy Górny
Studenckie Koło Patomorfologiczne lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof.. UWM
Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym dr hab. n. med. Anna Abramczyk, prof. UWM
Studenckie Koło Nefrologiczne lek. Norbert Kwella
Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze dr n. med. Tomasz Waśniewski
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej lek. Michał Puliński
Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis" dr Katarzyna Kubiak
Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne dr n. med. Wanda Badowska
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej  dr hab. n. med. Maciej Michalik
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej dr n. med. Maciej Biernacki
Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne prof. dr n med. Andrzej Rynkiewicz
Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”  prof. dr n med. Krystyna de Walden-Gałuszko
Koło Naukowe Patofizjologii dr Joanna Haraźna
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii mgr Michał Majewski

 

10. Wydział Nauk o Środowisku:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło „OIKOS” dr Izabela Jabłońska-Barna
Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”  prof. R. Kujawa
Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków  dr hab. inż. J. Kozłowski, prof. UWM
Naukowe Koło Ekologów   dr inż. R. Brzozowska
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”  dr  inż.Izabela Jabłońska-Barna
Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska „KIŚ”  prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO”  dr inż. Mariusz Szmyt
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager" dr Aneta Omelan
Koło Naukowe Olfaktometryczne  dr inż. I. Wysocka
Koło Limnologiczne  dr hab. inż. J. Grochowska


11. Wydział Nauki o Żywności:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa  dr hab. inż. Bogusław Staniewski, prof. UWM
Koło Naukowe „Ekologia Produktów”  dr inż. Iwona Batyk
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej  dr inż. Joanna Ciborska
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności  dr inż. Marek Adamczak
Naukowe Koło Technologów Mięsa  prof. dr hab. inż. Tomasz Żmijewski, prof. zw.
Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością  dr inż. Sanna Sylwia Tarczyńska
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej  dr inż. Józef Warechowski
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej  dr inż. Anna Gątarska
Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii dr inż. Anna Zadernowska 
Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych dr inż. Małgorzata Tańska
Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności prof. dr hab. inż. Grażyna Cichosz
Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna dr inż. Marzena Danowska - Oziewicz
Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii dr n wet inż. Magdalena Polak- Śliwińska
Koło Naukowe Toksykologów Środowiska dr inż. Łukasz Sikorski


12. Wydział Nauk Społecznych:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Politologów dr hab. Waldemar Tomaszewski
Naukowe Koło Socjologów QUERO dr Lidia Domańska
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych Prof. Henryk Mizerek
Koło Naukowe „KAWA” Dr Izabela Szatrawska
Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych  dr Urszula Bartnikowska
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni” dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”  dr Dariusz Sarzała
Koło Naukowe Wolontariatu dr Bożena Chrostowska 
(Dr Anna Książak-Gregorczyk zast. na rok ak. 2016/2017)
Koło Naukowe Geragogów dr Anna Leszczyńska-Rejchert
(Dr Aldona Małyska zast. na rok ak. 2016/2017)
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego dr Wojciech Kotowicz
Koło Animatorów Społeczno-Kulturalnych "Kask" dr Cezary Kurkowski
Koło Naukowe Socjologów 40+ dr Beata Tomaszewska Hołub
Koło Naukowe Wczesnej Edukacji dr Beata Adrjan
Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych dr Andrzej Wołodźko

 

13. Wydział Nauk Technicznych:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Młodych Konstruktorów  dr inż. Paweł Pietkiewicz
Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”  dr. inż. Michał Duda
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej "Deuterium" dr inż. Tomasz Olkowski
Koło Naukowe Obróbki Skrawaniem i Maszyn CNC dr inż. Adam Frączyk
Koło Naukowe Technik Laserowych dr inż. Anna Bień
Studenckie Koło Naukowe Techników i Informatyków dr inż. Ewa Siemianowska
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Badań Bezpieczeństwa dr inż. Wojciech Rejmer
Koło Naukowe Robotów Mobilnych mgr inż. Michał Kozłowski

 

14. Wydział Prawa i Administracji:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”  dr Joanna Juchniewicz
Koło Naukowe Prawa Karnego „Iustitia”  mgr Robert Dziembowski
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI” dr Jakub Czepek (od 22.06.2012)
Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM” dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM
Koło Naukowe Prawników-Kanonistów  ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej  dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UWM
Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”  dr Sebastian Bentkowski
Koło Nauk Penalnych  dr Krystyna Szczechowicz
Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem” dr Jarosław Dobkowski
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego „CIVIL LAW” prof. dr hab. Bronisław Sitek
Koło Nauk Cywilistycznych  mgr Magdalena Rzewuska
Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego  dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
Koło Naukowe Prawa Podatkowego  dr Bogumił Pahl
Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”  dr Marek Salamonowicz
Koło Naukowe Prawa Handlowego dr Jakub Jan Zięty
Penitencjarne Koło Naukowe Custodia mgr Robert Szostak
Kolo Naukowe Prawa Międzynarodowego dr Olga Łachacz
Koło Naukowe Prawa Pracy dr Katarzyna Jaworska
Koło Filozofii Państwa i Prawa „Politea” dr Małgorzata Augustyniak
Koło Prawa i Ekonomii mgr Jerzy Kawa
Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Procesu Karnego „KAPEKA”  dr Piotr Starzyński
Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta  dr Beata Pachuca-Smulska
Koło Naukowe Administratywistów dr Sławomir Kursa
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki  dr Denis Sołodow
Koło naukowe Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto" dr Agnieszka Kowalska
  Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku "Romantias" dr Adam Świętoń
Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami dr Michał Hejbudzki
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides  dr Justyna Krzywkowska
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego prof. dr hab. Jerzy Krzynówek
Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego dr Agnieszka Skóra, prof. UWM
Studenckie Historyczno Prawne Koło Naukowe prof. dr hab. Dariusz Szpoper
Studenckie Koło Naukowe Etyki Prawniczej dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM
Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”(291) dr Jerzy Akińcza
Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO" dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińską

 

15. Wydział Sztuki:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Grafiki Komputerowej  dr sztuki Antoni Grzybek
Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej  dr sztuki Aleksander Woźniak
Artystyczne Koło Naukowe dr hab. Andrzej Popiel
Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków  dr Alicja Tupieka-Buszmak
Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych dr sztuki Anna Drońska
Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA” prof. Marcin Wawruk
Koło Naukowe "Malarzy Nieoczywistych" dr hab. Zygmunt Droński, prof. UWM
Naukowe Koło Fotograficzne "ISO" prof. Janusz Połom
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi” (263) dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
Koło Atrystyczno Naukowe Musica in via dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
Koło Naukowe Historii Sztuki dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

 

16. Wydział Teologii:

Nazwa koła naukowego Opiekun koła naukowego 
Koło Naukowe Antropologii Kultury  ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM
Koło Naukowe Biblistów  ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne ks. dr Zdzisław Kieliszek
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego "PRO FAMILIA" ks. dr Jan Cymbała
Koło Inicjatyw Kulturalnych  ks dr Marek Jodkowski