Przewodniczący RUSS

Krystian Filipek


krystian.filipek@kortowiada.pl
731-921-753

I Wiceprzewodniczący

Marta Ślęzak


marta.slezak@kortowiada.pl
735-959-667

II Wiceprzewodniczący

Martyna Witulska


martyna.witulska@kortowiada.pl
794-021-995

Członek Prezydium

Kacper Reczkowski


kacper.reczkowski@kortowiada.pl
501-567-699

Członek prezydium

Patryk Michalski


patryk.michalski@kortowiada.pl
530-222-412

Sekretarz

Barbara Kloc


basia.kloc@kortowiada.pl
503-736-685

Rzecznik

Błażej Szumała


blazej.szumala@kortowiada.pl
500-846-228

Członek przy prezydium
Ekspert ds. logistyki

Dominik Derdoń


dominik.derdon@kortowiada.pl

533-310-817

Członek przy prezydium
Ekspert ds. promocji i współpracy

Tymoteusz Tyrajski


tymoteusz.tyrajski@kortowiada.pl

664-195-950

Członek przy prezydium
Ekspert ds. Social Media

Piotr Wałejko


piotr.walejko@kortowiada.pl

697-109-150