Sprawy niemożliwe załatwiamy od razu, cuda zajmują nam trochę więcej czasu

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci uniwersytetu. Poprzez swoje organy wydziałowe – zwane Radami Wydziałowymi Samorządu Studenckiego oraz poprzez najwyższy organ – Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, reprezentuje niemalże 20.000 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stanowi forum, na którym ścierają się różne poglądy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły.

Jak działa?

Opierając swoją działalność na demokratycznych zasadach życia społecznego kształtuje wśród studentów ideę demokracji i samorządności oraz uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Chce być postrzegany jako samorząd aktywny, z pomysłami i zdolny do realizacji skomplikowanych projektów.

Dla kogo?

Działalność adresuje w szczególności do społeczności akademickiej, nie zapominając jednak o mieszkańcach miasta i regionu.

Czym się zajmuje?

RUSS inicjuje, prowadzi i finalizuje szereg przedsięwzięć o charakterze społecznym, naukowym, kulturalnym i rozrywkowym – takich jak juwenalia, otrzęsiny, koncerty, konkursy, konferencje, zbiórki publiczne, etc.

Aktywizuje społeczność akademicką do działań, które przynoszą wymierne efekty w środowisku uniwersyteckim, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Współpracuje!

Reprezentuje głos wszystkich studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozmów z władzami uczelni, miasta, regionu oraz na arenie ogólnopolskiej, mając swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

RUSSz głową i dziel się pomysłami 😉

Z przedstawicielami Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego można porozmawiać podczas codziennych dyżurów (Dom Studencki nr 2, ul. Kanafojskiego 1, pok. 01, w godzinach 11:00 – 13:00).

Nadchodzące wydarzenia
 1. Ajdol 2018

  Marzec 21 | 20:00
 2. Wiosna Na Kortowie

  Marzec 21 | 21:00
 3. Power flower, czyli drugi dzień wiosny! Posesja WNS

  Marzec 22 | 21:00
 4. Kortowo na sportowo – Wodny Aerobik

  Marzec 23 | 20:15
 5. Kortowiada 2018

  Maj 16 | 16:00 - Maj 20 | 17:00