Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin Zbioru Nakrętek

Regulamin Zbierania Nakrętek 2013
 
§1
Postanowienia ogólne
                                                                                      
1.      Organizatorem zbiórki nakrętek jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego w Olsztynie zwana dalej RUSS, lub Organizatorem, reprezentowana przez przewodniczącego RUSS-u.
2.      Celem zbiórki jest wyłonienie najbardziej aktywnego wydziału w tej konkurencji, lecz przede wszystkim przekazanie zebranych nakrętek przez Organizatora na cel charytatywny.
3.      Zbierane są tylko nakrętki plastikowe.
4.      Zbiórkę przeprowadza odpowiednia dla danego wydziału RWSS, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, tj. do dnia 5 kwietnia 2013 r. Podmiot przeprowadzający zbiórkę zobowiązuje się również do tego, aby zorganizować na swoim wydziale miejsce przetrzymywania nakrętek do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
 
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
                                                                                      
1.      Uczestnikiem zbiórki może być każdy student UWM.
2.      Uczestnicy zbiórki kontaktują się ze swoimi RWSS-ami i przynoszą nakrętki w miejsce do tego przeznaczone.
3.      RWSS-y mogą kontaktować się z instytucjami pozaakademickimi, które zgodzą się przekazać nakrętki zebrane na terenie swoich lokali na rzecz RWSS.
4.      RWSS-y są zobowiązane do dostarczenia wszystkich zebranych nakrętek w terminie wskazanym przez Organizatora.

§3
Rozstrzygnięcie konkursu
 
1.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 kwietnia 2013r.
2.      Wyłonienie zwycięzcy i ustalenie klasyfikacji końcowej w danej konkurencji, zależne będzie od ilości kilogramów zebranych nakrętek
3.      Punktacja
 
1. Wydział 1 – 1600pkt.
2. Wydział 2 – 1500pkt.
3. Wydział 3 – 1400pkt.
4. Wydział 4 – 1300pkt.
5. Wydział 5 – 1200pkt.
6. Wydział 6 – 1100pkt.
7. Wydział 7 – 1000pkt.
8. Wydział 8 – 900pkt.
9. Wydział 9 – 800pkt.
10. Wydział 10 – 700pkt.
11. Wydział 11 – 600pkt.
12. Wydział 12 – 500pkt.
13. Wydział 13 – 400pkt.
14. Wydział 14 – 300pkt.
15. Wydział 15 – 200pkt.
16. Wydział 16 – 100pkt.
 
§4
Postanowienia końcowe
 
1.      Organizator zobowiązuje się do przekazania wszystkich zebranych nakrętek na cel charytatywny.